Kepi ja abikaasa Katrini toel sammus Laar aeglaselt presidendipaari juurde, kus Kersti Kaljulaid teda tervitussõnade asemel pika kallistusega kostitas.