Kuum suvepäev Hiiumaal. Kümned pered sõidavad autodega saare teise otsa, et minna Ristna lõunaneemel asuvasse randa. Suur on paljude üllatus, kui selgub, et randa viival metsateel on palkidest tõkked ja keelumärk ees. Puu küljes aga ilutseb silt, kus on kirjas, et seoses koroonaviiruse "jätkuva ja ettearvamatu ohuga" on pääs randa piiratud. On neid, kes pööravad auto ümber, sest väikelaste või vanavanematega oleks ligi kilomeetrine teekond palavaga liiga kurnav. Kuid paljud otsustavad siiski jalgsiretke ette võtta, mis võib saada premeeritud suurepärase rannaelamusega. On ilmselge, et rannaala on nii lai, et koroona levimisvõimalus on nullilähedane.

Samas korraldatakse Paap Kõlarile kuuluvas Surf Paradiisis Ristna lõunaneemel just sel nädalavahetusel kolmepäevane Reggae Festival, kus tõenäosus nakatuda kordades suurem.

Kuidas on see võimalik? Paap Kõlar selgitab.

Meieni jõudis mitme puhkaja mure, et olete tõkestanud mootor­sõidukiga pääsu Ristna kallasrajale. Kogesin seda äsja ka ise. Miks on tee suletud?

Jutt on erateest, kus piirangud kehtivad seni vaid mootorsõidukitele ja sedagi ajutiselt. Jalgsi ei takistata seni kedagi. Tegelikult ei saaks keegi keelata kogu eramaal liikumine üldse keelata, kui osutub vajalikuks, kuid see pole eesmärk.

LÄBIPÄÄS KEELATUD Loodetavasti võtab Paap Kõlar siis telefoni vastu, kui näiteks kiirabi peab sõitma randa abi osutama. See ei ole ainus tõke, ka teised kõrvalteed on palkidega läbimatuks tehtud.
Erakogu
INFOSILDID paigaldas Paap Kõlar juba enne jaanipäeva, tõkked 26. juunil ja kohe ka liiklusmärgi “Sissesõit keelatud".
SELGITAV SILT Esiti olid tee tõkestamiseks sildid väljas. Kuna neid ei märgatud, sulges Kõlar tee palkide ja lõpuks ka stop-märgiga.
Erakogu

Väikeste lastega pered, vanurid, liikumispuudega ja ka surfivarus­tusega inimesed ei pääse enam Ristna neeme otsa kallasrajale teekonna pikkuse pärast. Kalana sadama poolt lähenedes on tee tõkestatud ning kallasrada kivisuse tõttu peaaegu läbimatu.

Ei vasta tõele. Jala on Kalana sadamast lühem tee Ristna Lõunaneeme randa ja see pole kallasraja osas ka millegagi tõkestatud. Palun vaadake Maaameti kaarti! Samas, miks te ei küsi samu küsimusi lähedastelt Kalana kinnistute omanikelt, kes on kogu ala aedu täis ehitanud?

Kallasrada on siiski kogu ulatuses vaba ja läbitav, aga loomulikult mitte autoga. Surfarite pärast muretsete asjata, nende põhikoht on hoopis Põhja neemel. Kõik erijuhtumid, mis ei ole provokatiivsed, lahendame vastavalt võimalustele ja omame selleks ka vastavat võimekust. Kogu operatiivsuhtlus toimub läbi minu telefoni.

PALKE on püütud ka tee pealt ära tõsta, ent vandaalitsejaid jälgitakse nii videokaamera kui ka drooniga.
Erakogu

Surf Paradiisi poolt mööda kallasrada läheneda on samuti väga pikk ja vaevaline.

Oleneb eesmärgist. Vahele jääb näiteks täiesti muinasjutuline ja miniatuurne nudistide rand, mis pole üldse kaugel, kui Surf Paradiisi poolt mööda randa liikuda. Parkla on isegi meil seal Surf Paradiisi väravas olemas.

Ainus mõistlik lähenemine olekski teile kuuluvat kinnistut läbiva tee kaudu, mida nüüdseks takistavad teele asetatud palgid.

Mitte ainult palgid, need on vaid täiendavad ja toetavad vahendid, kuna ilma nendeta ei tehtud liiklusmärkidest välja. Ja isegi neid kangutatakse seal süsteemselt eest ära. Eramaal! Algul olid ainult infosildid, mida isegi ei loetud. Lisaks selgitavatele infosiltidele on kooskõlas politsei, Keskkonnainspektsiooni, Hiiumaa valla ja Maanteeametiga paigaldatud nüüd ka sissesõitu keelavad märgid, mida on samuti kahjuks korduvalt lõhutud ja varastatud.

PARADIISIRAND Pärast ligi kilomeetripikkust jalgsimatka on preemiaks imeline liivarand, mida kohalikud nimetavad suisa paradiisirannaks.
LAI RANNARIBA Kui Kroonika ajakirjaniku rannaskäigu päeval meres vohanud sinivetikas välja arvata, olid ilusa ilma nautimise tingimused ideaalsed. Kõpu poolsaare tipus asuv Ristna rand on nii suur ja lai, et Paap Kõlari kardetud viiruseoht tundub ebatõenäoline.

Ees on ootamas soe nädalavahetus. Möödunud laupäeval-pühapäeval püüdsid paljud pääseda Ristna neeme tippu, kuid teele asetatud tõkete tõttu olid sunnitud tagasi pöörduma...

See on igaühe vaba valik, kuidas ta oma puhkust sisustab. Kalana sadama parklast oleks rannale juurdepääs lihtsam ja lühem ja alternatiivid on kõik kirjas. Meil puudub kohustus teenindada puhkajaid, kes ei suuda ilma autota isegi randa minna. Kas ise avaksite oma kodu väravad, maja ukse, köögi ja külmiku kõigile möödujatele?

Seeganvõib järelduda, et te ei ole taganud kallasrajale ligipääsu vastavalt keskkonnaseadusele, mille järgi peab olema kallas veepiirist kümne meetri ulatuses avatud kõi­gile. Seega ei saa teil tekkida ka õiguspärast ootust kallasraja juurde­pääsu tõkestamisel. Teetõkke juures oleval tahvlil olete selgitanud, et kehtestasite piirangu randaminekule Covid-19 nakkuse piiramiseks. Samas on viirus olnud suvel Eestis vähe levinud ja riiklik eriolukord ammu lõppenud. Miks siis nii?

See, kuidas maaomanikud suhtuvad võimalikesse uutesse viirusekolletesse ja kuidas reguleerivad oma erateel sõidukite ligipääsu, saavad ainult nemad ise otsustada ja antud juhul on otsus mitme maaomaniku poolt ühine. Peate ometi nõustuma, et mingisugune uus viirusekolle poleks Hiiumaa huvides.

TEEKOND NEEME TIPPU on ligi kilomeeter ning võib väikelastega peredele ja eakamatele puhkajatele olla liialt väsitav. Muud moodi kui jala aga praegu paradiisiranda ei pääse.
ERAMAA Ristna lõunaneemele viiva tee ajutise sulgemise ühele eestvedajale Paap Kõlari ettevõttele OÜ Psycho kuulub kaks maatükki, sh üks Ristna lõunaneeme tipus. Hiiu Lehe andmetel on Kõlari ettevõttel 2004. aastast Ristna põhjaneemel asuva kinnistu hoonestusõiguse pikaajaline, 50aastane leping Riigimetsa Majandamise Keskusega.
Erakogu

Teie esitatud põhjendused ei ole ka eluliselt usutavad, sest Surf Paradiisile ei ole te ligipääsu piiranud ning 14.–16. augustil on seal toimumas teie korraldatav festival.

Püüdke eristada organiseeritud ja kontrollitud tegevust stiihiast. Surf Paradiis ja sealsed veesporditegevused ei puutu üldse asjasse. Seal on tegevus korraldatud otsast lõpuni hoopis teistel alustel, kontaktivabalt ja distantsteenindusena, millele lisanduvad mitmed kitsendused ja lokaalsed piirangud. Kultuuriürituste korraldaja on sel suvel aga hoopis teine ettevõte, kes rendib vaid toimumiskohta ning ka neil on omad kindlad reeglid, mille kohaselt vabas õhus toimetavad.

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist oli Ristna kaunis rand aastakümneid inimestele vabalt ligipääsetav, nüüd aga enam mitte. Mis on siis sellise takistamise tegelik põhjus?

Infosilt annab ajutiste piirangute kohta ammendava vastuse. Lisaboonustena näeme oluliselt vähenenud tuleohtu ja põhjendamatute prügikulude olulist vähenemist. Muide, seni oleme sealsele tasulisele telkimisele korralikult peale maksnud. Aga jah, vahetevahel tuleb tõesti meenutada ka külastajatele, et kommunism on siin ammu lõppenud, loodetavasti jäädavalt.

TEEKOND JALGSI Paap Kõlar ütleb, et igaüks valib, kuidas ja kus puhata soovib. Tema ei ole jalutajatele randa ära keeldanud, kuid telkijaid ja lõkketegijaid ta sel suvel oma eramaal näha ei soovi.

Tegime päringu ka Hiiumaa ühend­vallavalitsusele, kust vastati, et teie poole on Kalana elanikud korduvalt pöördunud ja ka politsei on uurinud, mis põhjusel te juurdepääsu Ristna kallasrajale tõkestate.

Kõik asjassepuutuvad organid on informeeritud, kursis, saavad olukorrast aru ja vastuolusid pole ühegi seadusega. Kalana elanikud pole minu poole pöördunud, küll aga on fabritseeritud mingi ebamäärase eemärgiga pöördumine vallale, milles näeksin pigem seost vandaalitsejatega. Need, kellega olen suhelnud, sealhulgas näiteks külavanem, on kinnitanud et nad on väga rahul lahendusega, kus tuleoht on täielikult elimineeritud, kuna lõkete tegemine on nüüd ju samuti ajutiselt keelatud, nagu ka telkimine. Rahul on ka need puhkajad, kes randa jalutanud ja seal päeva veetnud, sest enam pole seal ülerahvastatud kontrollimatut massi ega lõputut autode voorimist. Privaatsust ja distantsi hindavad praegu kõik.

SURMASUUST PÄÄSENUD Ekstreemspordiga sina peal olev Paap Kõlar elas 2014. aastal üle üliraske õnnetuse, kui kukkus Soomes 50 meetri kõrguselt motovarjuga alla vastu maad.
Teet Malsroos

Kõrgessaare osavallavalitsuse sõnul on teiega suheldud ja teemaga tegeldakse edasi. Kas olete läbi­rääkimistel osavallavalitsusega jõudmas mõistliku lahenduseni?

Kuigi eramaade ja erateede küsimused pole vallavalitsuse teema, suhtleme neis küsimustes kindlasti jätkuvalt. Ilmselt lähevadki piirangud sõidukitele maha, kui aktiivsem hooaeg hakkab lõppema ja telkimissurve väheneb. Täpsetest kuupäevadest on siiski vara rääkida. Elame teatavasti ilma järgi.

Omaette küsimus on seotud vandaalitsejate tabamise ja vandalismile õhutamisega. See on muutunud süsteemseks ja organiseeritud grupiviisiliseks tegevuseks. Mingil määral oleme jälil kohe algusest peale, aga loodame need tegelased lõplikult tabada veel enne, kui piirangud tühistame, ja kui saate siin millegagi abiks olla, teete sellega kõigile teistele kohalikele positiivse teene.

Edaspidiseks on kaalumisel mitmeid tehnoloogilisi lahendusi, et kogu suurt ala paremini hallata ja võimaldada põhjendatud vajaduse korral ka sõidukitele juurdepääs. Ettepanekuid on laekunud juba vägagi põnevaid ja kuulame ära kindlasti kõik, kelle soov on taolisele unikaalsele alale sisulisi lahendusi leida. Rõhutan veel kord: juurdepääs ei ole jalgsiliikujatele mitte kuidagi takistatud ja kõik muud piirangud on ajuti­sed.

Bashment Island Festivali korraldaja Pablo OÜ esindaja Palle Kõlari kommentaar:

14-16.08 korraldame Surfiparadiisis legendaarse pidudesarja “Bashment” muusikafestivali. Täpne nimetus on Bashment Island Festival. Kindlasti on tegu ühe atraktiivseima kohaga sellise ürituse korraldamiseks, kuna Bashment = reggae, dancehall ja soca ja kuhu mujale see sobiks kui Surfiparadiisi, Hiiumaale.

Koroonaviiruse leviku mõttes on ettevaatlikul külastajal meie üritusel nakatumise risk ilmselt väiksem kui toidupoes, kuna festivali oodatav külastajate arv on paarsada, mitte paar tuhat. Ala on niivõrd suur, et 2-meetrise distantsi asemel on soovi korral võimalik hoida kasvõi 10 meetrit distantsi. Festivali alal on kätepesuvõimalus jooksva vee all, lisaks on müügipunktides ja festivali väravas saadaval desinfitseerimisvahendid.

Pablo OÜ-l puudub seos Ristna Lõuna-Neemel toimunud muudatustega, mis puudutavad autode liikumist ja selle ajutist piirangut.

Üle 30 aasta suvehiidlase staatuses olnud ettevõtja Alice Järvet tunnistab, et Paap Kõlari eestvedamisel asetatud teetõkked ja keelumärk tekitasid temas nii ebameeldiva tunde, et esimest korda kõigi aastate jooksul jättis ta kaunisse randa minemata.

"Küsimus ei ole selles, et ma poleks jaksanud kõndida, vaid selles emotsioonis, mida see aktsioon minus tekitab," seletab Järvet. "Mõte, et keegi keelab ja käsib ning mängib jumalat maal, mis on meie kõigi oma, on nii vastuvõetamatu, et tundsin erakordset vastikust."

Alice Järvetile ei mahu pähe, kuidas saab keegi takistada külastamast kohta, mis on olnud Hiiumaa üheks peamiseks vaatamisväärsuseks uhkete tuletornide kõrval, kuhu alati oma külalisi viia.

"Sellised kohad peavad olema avatud. Aga nüüd on olukord, kus keegi oma suva järgi on piiranud sinna ligipääsu ja Keskkonnaamet on seda alatut tegevust oma loaga heaks kiitnud."

Alice lisab, et talle ei tuleks pähegi sulgeda oma maakodu metsatee, mis samuti mereranda viib ja on samuti eramaa. Ta ei usu, et keegi rannas vandaalitseb, nagu Kõlar väidab.

"Kui siia saarele tullakse külalisena, siis seda ka hoitakse. Miks peaks keegi tulema siia kauneid kohti lagastama? Mina pole sealkandis küll oma Hiiumaa aastate jooksul mingit taunitavat tegevust kohanud."

Alice loodab, et säärane piiramine jääb viimaseks "lolluseks" ning tõkked eemaldatakse peagi, et kaunisse randa pääseksid kõik, kes seda soovivad ja kellele pikem jalgsimatk pole jõu- või eakohane.

Ühendvalla avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer: "Vallavalitsuse poole on seoses Ristna lõunaneemele viiva tee sulgemisega pöördunud Kalana küla elanikud. Vallavalitsus ja Kõrgessaare osavallavalitsus on suhelnud Paap Kõlariga ja tegelevad teemaga edasi. Samuti on Kõlariga suhelnud sel teemal politsei."