Kui varasemast võis avalikel üritustel õues viibida 1000 inimest ja sees 500 inimest, siis alates 15. juulist võib siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel ja üritustel ning spordivõistlustel osaleda kuni 1500 ja õues kuni 2000 inimest.