Peaminister Jüri Ratase kaunis abikaasa Karin on vastuvõttudel eelistanud jääda neutraalselt tagaplaanile, tugevad moealased seisukohavõtud pole paistnud teda paeluvat...