Etenduse lõppedes sai kõlama lugu "Show must go on", mille saatel teatritegijad ja näitlejad emotsionaalseid embusi vahetasid ja pisaratega võideldes ka suurt uhkust tunda said, et oma märk Eesti teatriajaloos maha jäetud on.