Mõlema naise koju kolivad järgmised mehekandidaadid, Helen alustab prooviabielunädalat 25-aastase maapoiss Perttiga ning Liisa koju kolib 23-aastane kokaõpilane Sten.

Saa tuttavaks uute prooviabikaasadega — kuidas meeldivad?