Tegelikult ei tohiks olla mitte üheski koolis nii paljudeks kontrolltöödeks üheks päevaks õppida, aga paljudes koolides, õigemini põhiliselt kõikides koolides, see nii on! Eile võtsin ja lugesin haridusministeeriumi seaduseid ning määruseid. Ma jõudsin järeldusele, et mitte ükski õpetaja pole seda vist lugenud või lihtsalt ignoreerib seda. Ja koolid ei tee mitte midagi selle vastu, et õpetajad nõnda käituvad. Ma toon mõned näited, mis seal kirjas olid.

1. Koolikoti lubatud raskus (koos sisuga) on:
1) 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg;2) 4.–6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg;3) 7.–9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg. (Ma käin 8. klassis ja mu kott kaalub 6 kg!)

2. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.
(Talvel vene keele tunnis me lihtsalt väriseme...)

3. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
(Mõni nädal on meil näiteks 8 kontrolltööd olnud.)

4. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
(Teisipäeval saime teada, et neljapäeval on kontrolltöö! Ja päevas on olnud küll rohkem kui 1 kontrolltöö!)

5. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. (
Üks neist nõuetest, mida õpetajad ilmselt kõige enam, lihtsalt tuimalt ignoreerivad!)

6. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.
(Tore-tore, ükskord oli meil veerandi esimesel päeval kontrolltöö!)

7. Õpilase suurim lubatud nädalakoormus põhikooliklassides on:
1. klassis 20 tundi; 2. klassis 23 tundi; 3. — 4. klassis 25 tundi; 5. klassis 28 tundi; 6. — 7. klassis 30 tundi; 8. 9. klassis 32 tundi. (Meil on nädalas 33 tundi (käin 8. klassis)

Neid seadusi on veel, aga ma pakun et te ei jaksa neid nii palju lugeda. Minu meelest võiks keegi korraldada õpetajatele kohustuslikud loengud seaduste kohta — mitte ei võiks, vaid peaks! Õpilastel on aga soodumus lugeda tihtipeale asju endale soodsas võtmes. Sama määrus, millest kõneleb lugejakiri, ütleb ära, et kontrolltöö on ainult õppeveerandi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö. See tähehendab, et selliseid töid on aasta peale minimaalselt. Kursus on 35 õppetundi (ehk gümnaasiumiaste) ning õppeveerandis tihtipeale enamgi veel (ehk siis põhikoolis). Koolid ei hooli seadustest!