Pärnu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Keiju Püvi:

8. mail kella 20 paiku anti politseile teada kauplusest toime pandud alkoholivargusest Pärnus Karusselli tänaval. Üleskutse noorte tuvastamiseks ilmus kaupluse Facebooki lehel ja muudes kanalites poe enda initsiatiivil. Kahtlemata on kogukonna koostöö õigusrikkumiste ennetamisel ja rikkujate hilisemal väljaselgitamisel tervitatav praktika. Oma tööst teame, et teatud olukordades on kogukonna sotsiaalmeedias väljendatud reaktsioonid rikkujatele efektiivsema mõjuga, kui neile määratud karistus. Sellega antakse selge signaal, et teguviis pole kogukonnas aktsepteeritav.
Õigusriigis aga kehtib süütuse presumptsioon, mis tähendab, et varguse toimepanijaks saab kedagi nimetada alles siis, kui see fakt on kinnitust leidnud. Seni, kuni pole jõustunud süüdimõistev otsus, peab ka sotsiaalmeedias ükskõik millise rikkumise kajastamisel lähtuma sellest, et need on teo arvatavad toimepanijad. Kohtumõistmine ja süü tõendamine on õigusriigis selleks pädevate organisatsioonide kätes. Politsei jälgib sotsiaalmeedias toimuvat järjepidevalt ja proovib ennetada olukordi, kus sotsiaalmeedia omakohtu ohvriks langevad need, keda näiteks ekslikult mõnes teos avalikult süüdistatakse. Kui märkate, et kellegi õiguseid rikutakse sotsiaalmeedias, tuleks sellest kindlasti politseile teada anda.
Alaealiste alkoholi tarvitamise tõkestamisesse panustab politsei ennetavalt, vajadusel reageeritakse politseile laekunud informatsioonist lähtuvalt. Noorte väärtushinnangute ja käitumise kujundamisel on oluline roll kodusel kasvatusel, mis määrab tihti selle, kas näiteks noor üldse kaalub poest millegi varastamist. Täisealiste eeskuju nii koduseinte vahel kui ka avalikes kohtades mõjutab ka seda, kuidas noor defineerib alkoholi tarvitamist. Politseil on murelikuks tegevaid kogemusi juhtumitest, kus lapsevanemad ei näe probleemi selles, et nende alaealised lapsed on öösiti omapäi väljas ja tarvitavad alkoholi.
Politseitöö eesmärk pole eranditult karistada, sest karistus ei ole alati efektiivseim meetod väärtushinnangute kujundamiseks. Vajadusel karistatakse, aga see sõltub alati asjaoludest. Meie jaoks on märksa olulisem alati välja selgitada, millisel moel alkohol alaealisteni on jõudnud ja see, kas ning kuidas mõistavad noored oma tegevust. Kindlasti teavitatakse juhtunust vanemaid, kes saavad oma lastega täiendavalt tööd teha, neid harida ja informeerida. Oluline on see, et vanemad mõistaksid ja rääkisid oma lastele, miks alkoholi tarbimine suurendab tõenäosust kergemini sattuda sekeldustesse, halvimal juhul langeda kuriteoohvriks või lõpetada õhtu haiglas või politseijaoskonnas.