Kogu päeva kestval kontserdil esinevad kihnlased, saarlased, hiidlased, muhulased, võrokesed, virulased, tartumaalased, mulgid, pärnumaalased, aga ka Eestis elavad teised rahvused, nagu ukrainlased, tšuvaššid, usbekid, ingerisoomlased ja baškiirid. Külalisena osaleb soome tantsurühm PRO tänavusest teisest Euroopa kultuuripealinnast Turust.

Kuna pärimuskultuur ei ole ainult minevikuline nähtus, vaid osa meie igapäevaelust, võib iga külastaja avastada, et ka tema on pärimuse kandja.

PäriMusi avatakse 6. augustil kell 12 Raekoja platsil. Sellele järgneb päev täis muusikat, tantsu ja silmailu. Päeva lõppedes kutsuvad eesti Leigarid ja soome PRO rahvast ühisesse tantsuringi.