"Kaitseväe peainspektor jätkab oma tegevust. Plaanis on kohtuda nii Uudo Sepa kui ka tema vanematega, et kõik asjaolud välja selgitada. Samuti jätkab kaitseväe peainspektor kõikide tegevuste uurimist, mis seonduvad Uudo Sepa puhul määrustikuväliste tegevustega kaitseväes," ütles nooremleitnant Igor Ljapin täna Kroonikale.

Eelmisel reedel ilmunud intervjuust jäi ühene mulje: Uudot koheldi sõjaväes halvasti. Muu hulgas märkis ta ema: "Uudot alandati. Kui ta ütles: "Palun luba lahkuda!", siis vastati, et lahkuvad ainult surnud. "Tuleb öelda, et palun lubage minna." Siis pidi Uudo end alasti võtma ja teised poisid kandsid teda kätel. Ta pandi lumele ja poisid lõid kulpi ning ütlesid, et sa oled nüüd surnud. Selline asi juhtus kahel korral."

Kaitsevägi reageeris kohe. "Uudo Sepa kohta ajakirjanduses avaldatud kaitseväes toimunud võimaliku määrustevälise tegevuse uurimiseks andis kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kaitseväe peainspektorile kolonel Mirko Arroküllile korralduse läbi viia erakorraline järelevalvemenetlus. Kui ilmneb, et toime on pandud distsiplinaarsüütegu, siis võtab menetluse üle sõjaväepolitsei," sõnas Ljapin reedel.

Peagi reageeris Sepp ise, kes väitis Õhtulehe veergudel, et kaitseväes teda alandatud ei ole ning muretseb hoopis nende pärast, kellele see arusaamatus lisatööd tekitab. Uudo selgitas väljaandele, et ta kirjeldas emale kaitseväes tehtud süütut nalja, millest muretseval lapsevanemal aga hoopis teine mulje jäi.

Kuigi see tekitab tema sõnutsi kaitseväele lisatööd, pole ta asutusega ühendust võtnud, et olukorda selgitada. "Uudo Sepp ei ole kaitseväega ühendust võtnud," kinnitas Igor Ljapin täna Kroonikale.