Saan aru, et Sul näib olevat vastastikune tõmme ühe oma meesõpetaja vastu. Tunded teise inimese vastu võivad mõnikord tekkida küllalt ootamatult ja nad ei küsi ei aega ega kohta. Samas on õpetaja ja õpilase vahelistele suhetele üldiselt küllalt selged piirid tõmmatud. See tähendab, et õpetajalt eeldatakse, et ta ei loo suhteid oma õpilastega. Vastastikuseid armumisi tuleb muidugi ette - nii on see ajas ikka olnud. Selle juhtudes nõuab see mõlemalt poolelt küllalt head enesevalitsust. Kui on selge, et tunded on vastastikused, võib olla abi ka sellest, et tunded omavahel läbi rääkida. On ka neid suhteid, kus mõlemad osapooled tunnistavad, et on üksteisest sisse võetud, kuid ei alusta suhet enne seda, kui nende õpetaja ja õpilase rollidel põhinev suhe on lõppenud (ehk siis pärast kooli lõppu).

Tunnetest rääkimiseks on mitmeid viise - kui näost näkku rääkimine on keeruline, on võimalik võtta ühendust kirja teel (sh ka anonüümsena, paludes nt vastus jätta kuhugi kindlasse kohta või luues e-posti konto, mis ei ole otseselt seostatav Sinu nimega), et anda võimalus asjad selgeks rääkida. Igal juhul tuleb olla aga valmis selleks, et õpetaja seab olukorrale omalt poolt selged piirid ja ei ole valmis suhet alustama. Millistele viisidele oled ise siiani mõelnud? Mis Sinu enda jaoks sobivaim on?

Võimalik, et soovid teemat pisut pikemalt arutada. Üheks võimaluseks on pöörduda noorte nõustamiskeskusesse, kus töötavad inimesed, kes igapäevaselt puutuvad sarnaste teemadega kokku ja kellega on turvaline arutleda.

Samuti võid muidugi alati ka uuesti kirjutada.